Stvar Nauke
Širom sveta, organizacije koriste lične alate kako bi povećale efikasnost tima i stekle uvid u potrebe klijenata. Ranije su se ove procene bazirale na psihologiji, lingvističkim studijama, intuiciji, pa čak i misticizmu. S obzirom na to da se mnogi popularni alati zasnivaju na teorijama koje su stare preko 100 godina, na stereotipima, na velikim generalizacijama i pogrešnim modelima, razvio se logičan skepticizam prema testovima ličnosti.

Moderna naučna istraživanja su od tada proširila razumevanje komunikacije i motivacije na radnom mestu. NeuroColor je prva i jedina procena ličnosti na svetu stvorena iz sveobuhvatnog ispitivanja osobina otkrivenih u stotinama recenziranih studija, objavljenih u biološkoj literaturi i literaturi neuronauke, potvrđenih statističkim metodama i fMRI studijama u međunarodno priznatim naučnim časopisima.

Moderna naučna istraživanja su od tada proširila razumevanje komunikacije i motivacije na radnom mestu. NeuroColor je prva i jedina procena ličnosti na svetu stvorena iz sveobuhvatnog ispitivanja osobina otkrivenih u stotinama recenziranih studija, objavljenih u biološkoj literaturi i literaturi neuronauke, potvrđenih statističkim metodama i fMRI studijama u međunarodno priznatim naučnim časopisima.

NAUČNI METOD
2005. godine, Match.com je pozvao dr. Helen Fišer da utvrdi biološku osnovu ličnosti. Kada je otkrila nedostatak podataka u savremenoj naučnoj literaturi, zašla je duboko u recenzirana istraživanja u oblasti genetike, biologije, farmacije, neuronauke i drugih medicinskih oblasti. Kroz te discipline, dr. Fišer je pronašla 400 studija koje povezuju ličnost sa biologijom, a sve su pokazale osobine grupisane na sličan način. Identifikovala je 4 široka sistema mozga od kojih je svaki povezan sa grupom specifičnih osobina ličnosti. Dr. Fišer je bila prva naučnica koja je otkrila i objavila ovo otkriće u poznatim, recenziranim naučnim časopisima, kao što su Harvard Business Review, Wall Street Journal i Business Insider.
Mnogi od NeuroColor projekata bili su preporučeni od klijenata sličnih vama. Bez obzira da ste u potrazi za još nepostojećim komunikacionim modelom ili ste u misiji spasavanja sveta ili nečega manje opipljivog , naš iskusan tim postoji kako bi vaše snove pretvorio u stvarnost.
Mnogi od NeuroColor projekata bili su preporučeni od klijenata sličnih vama. Bez obzira da ste u potrazi za još nepostojećim komunikacionim modelom ili ste u misiji spasavanja sveta ili nečega manje opipljivog , naš iskusan tim postoji kako bi vaše snove pretvorio u stvarnost.
OTKRIĆE
Dr. Fišer je pretpostavila da bi upitnik o ličnosti mogao da izmeri stepen do koga osoba izražava osobine koje su povezane sa ova četiri sistema mozga. Prikupljeno je i analizirano preko 100,000 odgovora na njen upitnik, koristeći tradicionalnu statističku analizu faktora i trodimenzionalnu Eigenanalysis, koju su pokrenuli matematičari iz Ivy lige i populacioni genetičari. Nakon što je tim dr. Fišer statistički potvrdila ovaj rad, ona i grupa naučnika su uradili dve studije na fakultetu Albert Ajnštajn koje su obrađivale njen upitnik – poznat kao „inventar“ u naučnoj zajednici – subjektima pre nego što bi ih postavili na fMRI skener fakulteta. fMRI je omogućio naučnicima da mere intenzitet aktivnosti koji je povezan sa svakim od sistema koji je otkrila dr. Fišer. Tim je predvideo da će moći da vide nivoe aktivnosti u moždanom krugu koji se u velikoj meri podudaraju sa rezultatima testa ličnosti.
Zaista, učesnici čiji su odgovori ukazivali na to da imaju izražene osobine ličnosti povezane sa dopaminskim sistemom, pokazali su veću aktivnost u desnoj supstanciji nigra, delu mozga sa velikim brojem dopaminskih ćelija i receptora. Slično tome, učesnici istraživanja čiji su odgovori upućivali na to da imaju izražene osobine ličnosti koje su povezane sa nekim drugim sistemom mozga, pokazali su veću aktivnost u moždanim regionima gde se ta neurohemijska materija ili hormon nalazi. Otkriveno je da su niži rezultati u određenim osobinama ličnosti u skladu sa nižom aktivnošću u njima pridruženim moždanim regionima. fMRI studije su potvrdile da su rezultati upitnika u potpunosti odgovarali nalazima skeniranja mozga, precizno oslikavajući moždani krug povezan sa osnovnim aspektima ličnosti.

Test ličnosti dr. Fišer je uradilo više od 16 miliona ljudi u 40 zemalja. Iako je Match.com izvorno koristio upitnik dr. Fišer da bi kreirao algoritam za merenje kompatibilnosti odnosa, njeni nalazi mere stepen do kog mozak izražava osobine povezane sa svakim od ova četiri sistema. Neuronauka koja leži iza njenog istraživanja, osobine koje je otkrila i pitanja iz upitnika se mogu primeniti u svim ljudskim interakcijama – uključujući i poslovno okruženje.

IMATE PITANJA?

Naši odgovori dolaze iz sveta neuroscience.

Želite da započnete interakciju sa ovlašćenim NeuroColor konsultantom?
Nećemo vas spamovati niti ćemo vaše podatke dati bilo kome. Zato što niko ne voli beskorisne mailove.

IMATE PITANJA?

Naši odgovori dolaze iz sveta neuroscience.

Želite da započnete interakciju sa ovlašćenim NeuroColor konsultantom?
Nećemo vas spamovati niti ćemo vaše podatke dati bilo kome. Zato što niko ne voli beskorisne mailove.