Primena

Bolje razumevanje funkcionisanja mozga vodi do boljih razvojnih strategija u biznis okruženju.
Otkrijte kako NeuroColor može poboljšati komunikaciju, ubrzati inovaciju, i bolje iskoristiti podatke i uvide.
TIMOVI
Upotrebite nauku da poboljšate komunikaciju + efektivnost
Zamislite koje sve mogućnosti imate na raspolaganju kada korišćenjem NeuroColora članovi vašeg tima počinju da shvataju ponašanje svojih kolega i zašto komuniciraju na drugačiji način. Neuronauka gradi dijalog i podstiče raznolikost ideja u efektivnim timovima.
TIMOVI
Upotrebite nauku da poboljšate komunikaciju + efektivnost
Zamislite koje sve mogućnosti imate na raspolaganju kada korišćenjem NeuroColora članovi vašeg tima počinju da shvataju ponašanje svojih kolega i zašto komuniciraju na drugačiji način. Neuronauka gradi dijalog i podstiče raznolikost ideja u efektivnim timovima.
LIDERSTVO

Razvijajte sjajne lidere koristeći naučne metode
NeuroColor je potpuno kompatibilan sa razvojnim programima lidera. Koristimo neuronaučni pristup, baziran na osobinama i preferencama otkrivenih na osnovu upitnika. Na taj način podržavamo prirodne snage svakog lidera i povećavamo njegovu efikasnost..

LIDERSTVO

Razvijajte sjajne lidere koristeći naučne metode
NeuroColor je potpuno kompatibilan sa razvojnim programima lidera. Koristimo neuronaučni pristup, baziran na osobinama i preferencama otkrivenih na osnovu upitnika. Na taj način podržavamo prirodne snage svakog lidera i povećavamo njegovu efikasnost.

.

PRODAJA + UTICAJ
Koristite naučni pristup u pregovorima
Razumevanjem četiri sistema u mozgu koje je identifikovala Dr. Helen Fisher, možete razumeti i uticati na svakoga. Bez obzira da li vaš prodajni tim treba da osvoji vredan ugovor sa velikim klijentom, da utiče na ključne donosioce odluka ili da usavrši svoje prodajne veštine, NeuroColor vam može obezbediti plan delovanja.
PRODAJA + UTICAJ
Koristite naučni pristup u pregovorima
Razumevanjem četiri sistema u mozgu koje je identifikovala Dr. Helen Fisher, možete razumeti i uticati na svakoga. Bez obzira da li vaš prodajni tim treba da osvoji vredan ugovor sa velikim klijentom, da utiče na ključne donosioce odluka ili da usavrši svoje prodajne veštine, NeuroColor vam može obezbediti plan delovanja.
ANALIZA PODATAKA
Zavirite u snagu biologije kako bi dobili uvide o ponašanju
Mi idemo i dalje od statistike kako bi razumeli duboke, biološke motivatore koji leže u podacima. Od dekodiranja obrazaca ponašanja na osnovu značajnog uzorka, do predviđanja najboljih kombinacija za kreiranje najefektnijih timova, Neurocolor može dati podacima trodimenzionalni život.
ANALIZA PODATAKA
Zavirite u snagu biologije kako bi dobili uvide o ponašanju
Mi idemo i dalje od statistike kako bi razumeli duboke, biološke motivatore koji leže u podacima. Od dekodiranja obrazaca ponašanja na osnovu značajnog uzorka, do predviđanja najboljih kombinacija za kreiranje najefektnijih timova, Neurocolor može dati podacima trodimenzionalni život.
RAZVOJ + KOUČING
Iskoristite NeuroColor uvide kako bi motivisali zaposlene na akciju + podržali nove navike
Podignite koučing i profesionalni razvoj na viši nivo, zasnovan na razumevanju mozga i tipova ličnosti. Bez obzira da li radite individualni koučing ili radite sa grupom od više stotina ljudi, naši iskusni konsultanti i koučevi će vas voditi kroz transformaciju.
RAZVOJ + KOUČING
Iskoristite NeuroColor uvide kako bi motivisali zaposlene na akciju + podržali nove navike
Podignite koučing i profesionalni razvoj na viši nivo, zasnovan na razumevanju mozga i tipova ličnosti. Bez obzira da li radite individualni koučing ili radite sa grupom od više stotina ljudi, naši iskusni konsultanti i koučevi će vas voditi kroz transformaciju.
INOVACIJA
Koristite dokazani naučni pristup kod najčešće izazovnih procesa inovacije
Uvođenjem neuronauke u ideacione sesije i evaluacione procese obezbeđujemo novi i sistematizovani pristup inovaciji. Korišćenjem obrazaca zasnovanim na razumevanju rada mozga, NeuroColor konsultanti vam pomažu da inovirate krupnim koracima ili čak utičete na celu industriju.
INOVACIJA
Koristite dokazani naučni pristup kod najčešće izazovnih procesa inovacije
Uvođenjem neuronauke u ideacione sesije i evaluacione procese obezbeđujemo novi i sistematizovani pristup inovaciji. Korišćenjem obrazaca zasnovanim na razumevanju rada mozga, NeuroColor konsultanti vam pomažu da inovirate krupnim koracima ili čak utičete na celu industriju.
UNESITE VAŠ IZAZOV
Naručite samo za vas kreirano rešenje za vaš izazov, enigmu ili bolne tačke
Mnoge od NeuroColor projekata preporučili su klijenti slični vama. Bez obzira da li ste u potrazi za još nepostojećim komunikacionim modelom ili ste u misiji spasavanja sveta ili nečega manje opipljivog , naš iskusan tim postoji kako bi vaše snove pretvorio u stvarnost.
UNESITE VAŠ IZAZOV
Naručite samo za vas kreirano rešenje za vaš izazov, enigmu ili bolne tačke
Mnoge od NeuroColor projekata preporučili su klijenti slični vama. Bez obzira da li ste u potrazi za još nepostojećim komunikacionim modelom ili ste u misiji spasavanja sveta ili nečega manje opipljivog , naš iskusan tim postoji kako bi vaše snove pretvorio u stvarnost.
ISTRAŽUJETE VAŠU OPCIJU?

Zatražite informacije o NeuroColor treninzima, bilo ONLINE ili u nekom zajedničkom, inspirativnom prostoru.

Želite da započnete interakciju sa ovlašćenim NeuroColor konsultantom?
Nećemo vas spamovati niti ćemo vaše podatke dati bilo kome. Zato što niko ne voli beskorisne mailove.

ISTRAŽUJETE VAŠU OPCIJU?

Zatražite informacije o NeuroColor treninzima, bilo ONLINE ili u nekom zajedničkom, inspirativnom prostoru.

Želite da započnete interakciju sa ovlašćenim NeuroColor konsultantom?
Nećemo vas spamovati niti ćemo vaše podatke dati bilo kome. Zato što niko ne voli beskorisne mailove.