Koje je boje naša nova realnost?

Koje je boje naša nova realnost?

Vreme u kome trenutno živimo je stavilo celo čovečanstvo na test. Mnoge stvari na koje smo navikli više nisu iste. Na primer, ranije je rad od kuće bio retkost. Danas je to postala naša nova, nužna realnost.

I odjednom, evo nas kod kuće, radeći sa kolegama koje su takođe u svojim domovima. Svi zajedno kreiramo neki novi, virtuelni prostor. Ovo je prilika za sve nas da naučimo nešto novo i da još bolje upoznamo svoje kolege i članove tima.

U celom ovom procesu, ključna je komunikacija.

Dobra i kvalitetna komunikacija svakako može umanjiti stres u timu.

Kako onda da ostvarimo dobru komunikaciju u timu?

Pre svega razumevanjem svojih komunikacionih obrazaca, a onda i obrazaca svojih saradnika. Savremena neuronauka nam daje nove i sveže poglede na načine kako komuniciramo međusobno. Dr. Helen Fišer, neuroscientist i TED govornik nam kroz NeuroColor identitete opisuje 4 sistema u mozgu, simbolično predstavljenih bojama. Svako od nas poseduje sva 4 sistema, samo su neki dominantni u odnosu na druge. Kombinacija sva 4 sistema u mozgu daje nam jedinstveni NeuroID, nešto poput otiska prsta.

Zašto neko reaguje potpuno drugačije na isto pitanje?

Koliko često možda uvredimo nekog slučajno, jer nas lično ta izjava ne bi uvredila?

U nastavku ćemo samo ukratko proći kroz ključne osobine koje povezujemo sa svakom od boja i sistemom u mozgu kako bismo bolje razumeli zašto komuniciramo baš na određeni način.

Plavom bojom je predstavljen serotonin, hormon u mozgu. Zbog njega su nam važni procesi i stabilnost, a osobe kojima je ova boja dominantna su vrlo odmerene i strukturirane. Izrazito cene temeljno i strukturirano izlaganje. Teško im je da prate „skakanje“ sa teme na temu. Proverite informacije dva puta pre nego što im ih iznesete.

Dopamin, drugi hormon u mozgu, zaslužan je za to što u svemu vidimo šansu i ne bojimo se promena. Taj sistem u mozgu predstavljen je žutom bojom. Izbegavajte da takve osobe prekidate u izlaganju pre nego što iznesu svoju ideju. Oni ne vole naširoka obrazlaganja i previše detalja. Njima su potrebne opcije i objašnjenja benefita koje one nose.

Crvenom bojom je predstavljen sistem u mozgu u kome prevagu ima hormon testosteron. Te osobe su fokusirane na rezultate i na sistem. Očekuju od vas da odmah pređete na stvar bez suvišnog okolišanja. Ostanite fokusirani na činjenice koje kao ishod imaju akciju. Budite spremni za detaljnija objašnjenja ukoliko se zainteresuju.

Četvrti hormon, estrogen, je dominantan u sistemu mozga koji je predstavljen zelenom bojom. Osobama kojima je ovo dominantna boja je potrebno neko vreme da se povežu sa temom, zato postavljajte follow up pitanja i pobrinite se da zaista razumete njihovu eventualnu zabrinutost. Jako im je bitno poverenje i uključenost svih članova tima.

Na samom kraju, verovatno ste čuli da mala poboljšanja u komunikaciji mogu da imaju veliki uticaj  na rezultate. Zato nam je potrebno da „obojimo“ našu virtuelni radni prostor odgovarajućim bojama i na taj način olakšamo i unapredimo komunikaciju između timova.